Samba

Loguje się jako root …

Dodałem użytkownika:

smbpasswd -a „nazwa użytkownika”
 

następnie utworzyłem plik  /etc/samba/smbusers ( zamieszczone w konfigu samby ) wpisałem według schematu uzytkownik unix = „użytkownik samby”

użytkownik = „użytkownik”

Poniżej mój plik smb.conf

[global]
username map = /etc/samba/smbusers
server string = domowy serwer
name resolve order = bcast host
netbios name = lspserver
domain master = no
preferred master = yes
local master = yes
visible = yes
workgroup = WORKGROUP
browseable = yes
security = user
wins support = yes
#name resolve order = wins host lmhosts bcast
interfaces = eth0 lo

[Photo]
comment = Photo
browsable = yes
writable = yes
path = /media/1tb/Photo
create mask = 0777
directory mask = 0777

[WWW]
comment = Websites
browsable = yes
writable = yes
path = /media/1tb/web
create mask = 0777
directory mask = 0777

[Video]
comment = Video
browsable = yes
writable = yes
path = /media/1tb/Video
create mask = 0777
directory mask = 0777

[Music]
comment = Music
browsable = yes
writable = yes
path = /media/1tb/Music
create mask = 0777
directory mask = 0777

 

odblokowałem porty na których pracuje Samba tj.:

ufw allow 137

ufw allow 138

ufw allow 139

ufw allow 445

 

Restart Samby

service smbd restart

Powinno śmigać, mi po 2 tygodniach prób i reinstalacji całego systemu się udało 😉