Instalacja unrar

robimy się root’em:

su

Następnie instaluejmy unrar

apt-get update && apt-get install unrar

Rozpakowywanie

Po instalacji przechodzimy do folderu zawierającego archiwa które chcemy rozpakować… i wypisujemy komendę:

unrar x -e nazwapliku.part1.rar

Jeżeli oczywiście kolejne party są w tym samym folderze i nazwane są kolejno  nazwapliku.part2.rar, nazwapliku.part3.rar … to unrar sam je odnajdzie  i rozpakuje automatycznie.