Aby sprawdzić temperaturę panującą w okolicach procesora Raspberry pi za pomocą terminala należy użyć komendy:

/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp

można także  monitorować temperaturę w trybie ciągłym yżywając komendy:

watch /opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp