Tym wpisem zaczynam serię krótkich wpisów o działaniach na systemie Slackware.

Dzisiaj dodajemy użytkownika i tworzymy dla niego katalog.

Wszystkie komendy uruchamiamy na uprawnieniach root, jeżeli nie mamy root to wszystkie poniższe komendy poprzedzamy „sudo”

useradd -d /home/nazwa-użytkownika -g users -m -s /bin/false nazwa-użytkownika

Komenda tworzy użytkownika bez dostępu do shell’a i od razu zakłada mu katalog domowy w /home/ .