Samba Serwer widoczny w otoczeniu sieciowym i dostępne zasoby – nareszcie :)

Samba

Loguje się jako root …

Dodałem użytkownika:

smbpasswd -a „nazwa użytkownika”
 

następnie utworzyłem plik  /etc/samba/smbusers ( zamieszczone w konfigu samby ) wpisałem według schematu uzytkownik unix = „użytkownik samby”

użytkownik = „użytkownik”

Poniżej mój plik smb.conf

[global]
username map = /etc/samba/smbusers
server string = domowy serwer
name resolve order = bcast host
netbios name = lspserver
domain master = no
preferred master = yes
local master = yes
visible = yes
workgroup = WORKGROUP
browseable = yes
security = user
wins support = yes
#name resolve order = wins host lmhosts bcast
interfaces = eth0 lo

[Photo]
comment = Photo
browsable = yes
writable = yes
path = /media/1tb/Photo
create mask = 0777
directory mask = 0777

[WWW]
comment = Websites
browsable = yes
writable = yes
path = /media/1tb/web
create mask = 0777
directory mask = 0777

[Video]
comment = Video
browsable = yes
writable = yes
path = /media/1tb/Video
create mask = 0777
directory mask = 0777

[Music]
comment = Music
browsable = yes
writable = yes
path = /media/1tb/Music
create mask = 0777
directory mask = 0777

odblokowałem porty na których pracuje Samba tj.:

ufw allow 137

ufw allow 138

ufw allow 139

ufw allow 445

Restart Samby

service smbd restart

Powinno śmigać, mi po 2 tygodniach prób i reinstalacji całego systemu się udało 😉

Własny server DLNA oparty na UBUNTU 11.10 / 12.4 LTS

Do niedawna nie potrzebowałem bawić się w instalację własnego serwera DLNA, gdyż byłem szczęśliwym użytkownikiem Dysku Synology.

Synology w piękny sposób spełniał wszelkie wymagania jeżeli chodzi o streaming, lecz już „wyrosłem” z modelu jaki posiadam tj. DS110j [800MHz / 256MB RAM ].

Postanowiłem zbudować własny serwer [ obecnie pożyczony ] na regularnych komponentach PC i UBUNTU 11.10.

Przeszedłem przez instalacje wielu serwerów DLNA taki jak:

  • serviio
  • uShare
  • Rygel
  • miniDLNA i przy tej pozostałem…

Instalacja i konfiguracja tej aplikacji jest tak prosta, że od razu przypadła mi do gustu 🙂

posłużyłem się wskazówkami  opisanymi przez Bena na jego blogu: Miscellaneous

Przejdę  do instalacji, jak już wspomniałem instalacja jest bardzo prosta a ułątwieniem jest fakt, iż miniDLNA jest dostępne w repozytoriach UBUNTU.

ale możemy wesprzeć się dodatkowym repozytorium wpisując w terminal:

sudo add-apt-repository ppa:stedy6/stedy-minidna

Następnie instalujemy miniDLNA wpisując w terminalu:

sudo apt-get update && sudo apt-get install minidlna

Po instalacji konfigurujemy poleceniem:

sudo nano /etc/minidlna.conf

lub jeśli mamy zainstalowany już Midnight Commander

sudo mcedit /etc/minidlna.conf

Szukamy miejsca gdzie widnieje

media_dir=A,/media/storage/Share/Music
media_dir=P,/media/storage/Share/Pictures
media_dir=V,/media/storage/Share/Videos

Zmieniamy według własnych preferencji …
Nieco niżej możemy ustawić Przyjazna-wyświetlaną nazwę naszego serwera

friendly_name=LSPDLNA

Zapisujemy zmiany i nasz serwer jest już gotowy do działania teraz tylko kosmetycznie możemy przeindeksować zawartość ustawionych przed chwilą folderów

sudo minidlna -R

lub też przeładować cały serwer …

sudo service minidlna restart

GOTOWE 🙂 !!