Automate Your workflow with Gitlab or Github creating new project environment in seconds

Simple bash script that’s create new gitlab or github project and clone created project to same named folder on local machine. Installation Clone to directory of choice: Give permissions to automatelab and automatehub file Copy .automate file into home directory. Edit .automate file. Done. Usage To run script navigate to script directory and type if […]

Slackware jak dodać użytkownika

Tym wpisem zaczynam serię krótkich wpisów o działaniach na systemie Slackware. Dzisiaj dodajemy użytkownika i tworzymy dla niego katalog. Wszystkie komendy uruchamiamy na uprawnieniach root, jeżeli nie mamy root to wszystkie poniższe komendy poprzedzamy „sudo” useradd -d /home/nazwa-użytkownika -g users -m -s /bin/false nazwa-użytkownika Komenda tworzy użytkownika bez dostępu do shell’a i od razu zakłada […]